top of page

ASIS Hakkında

ASIS International, güvenlik uzmanları için kurulmuş seçkin bir kuruluştur. 1955’te kurulan ASIS, güvenlikle ilgili belli başlı konuları işlemekle beraber; ASIS yıllık seminerleri ve fuarları gibi geniş kapsamlı ilgi alanlarının da ele alındığı eğitimsel programlar ve materyaller geliştirme yoluyla güvenlik profesyonellerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. ASIS, üyelerine ve güvenlik profesyonellerine geniş çaplı programlara ve hizmetlere erişim olanağı sağlayarak ve endüstrinin 1 numaraları dergisi Security Management’ı yayınlayarak gelişmiş ve ileri seviye güvenlik performansının gerçekleştirilmesine liderlik etmektedir.

Kuruluş: 1955 

Üyeler: Dünya çapında 34,000 üye (Aralık 2023) 

ASIS International Yıllık Seminer ve Sergileri

Güvenlik endüstrisinde dünyanın en kapsamlı eğitimsel ve iletişim ağı kurma etkinliği, sizlere şu imkanları sunmaktadır.

Güvenliği her açıdan ele alan, yüksek kalitede ve kapsamlı 175’ten fazla eğitimsel oturum

Son güvenlik teknolojisi ve yenilikleri içeren ve 700 şirkete bugün güvenlik sektörünü şekillendiren en ileri düzeydeki güvenlik ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma olanağı sağlayan fuarlar

Dünya çapında ve güvenlik endüstrisinde ki yaklaşık 34,000 güvenlik profesyoneline ulaşma imkânı

ASIS Sertifikasyonları

ASIS dört adet uluslararası akredite sertifikasyon programı yönetmektedir. Sertifikalı Koruma Profesyoneli (CPP) güvenlik yönetiminde kurul sertifikasyonunu belirtmekte ve bir güvenlik uzmanına verilebilecek en üst düzey unvan olarak kabul edilmektedir. Ayrıca üç özel sertifika daha mevcuttur. Bunlar, Profesyonel Sertifikalı Araştırmacı (PCI)  Başlangıç Seviyesi Koruma Profesyoneli (APP) ve Fiziki Güvenlik Profesyoneli (PSP). Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Temsil

ASIS, güvenlik yönetimi mesleğinin menfaatlerini, firmalar, medya, kamu kuruluşları ve kamu dahilinde temsil eder.

ASIS Standartları ve Yönergeler

ASIS Standartlar ve Yönergeler Komisyonu, ASIS International bünyesinde güvenlik yönetimi standartlarını ve yönergelerini şekillendirmek ile görevli organdır. Komisyon, ASIS üyelerinin ve güvenlik sektörünün bilgi, deneyim ve uzmanlığından faydalanan gönüllü, sivil ve uzlaşmaya dayalı bir oluşum dahilinde standartlar ve yönergeler geliştirerek dünya çapında kullanılan güvenlik uygulamalarını bir üst seviyeye taşımak adına sayısız ulusal ve uluslar arası standart belirleme kurumu ile çalışmaktadır. ASIS, ANSI tarafından akredite edilmiş bir Standart Geliştirme Kurumu’dur.

Gönüllü Meclisleri

ASIS’in 31 meclisi, üyelerine belirli yoğunluktaki güvenlik konularında bilginin tanımlanması adına hizmet vermektedir. Meclis’in konuları Eğitim Enstitülerinden Kriz Yönetimi ve İş Sürekliliğine; Suç ve Kayıp Önlemeden Global Terörizm, Politik Dengesizlikler ve Uluslararası Suça kadar uzanmaktadır.

ASIS Birimleri

Dünya çapında 200’den fazla birim, yerel ve bölgesel seminerlerin finanse edilmesi ve yerel profesyonel konulara odaklanılmasında aktif rol almaktadır.

ASIS Vakfı

1966’da kurulmuştur. Geniş bir kapsamlı akademik, stratejik ve mesleki gelişim faaliyetlerini için bağışları finanse etmekte ve yönetmekte aynı zamanda güvenlik endüstrisi hakkında ki raporlara ve araştırmalara sponsor olmaktadır.

ASIS hakkında daha fazla bilgi için: www.asisonline.org 

bottom of page