top of page

Heading

Certified Protection Professional (CPPⓇ)


Sertifikalı Koruma Profesyoneli (CPP) programı, güvenlik profesyonellerinin "altın standardı" olarak kabul edilir. Bu sertifika güvenlik yönetiminin tüm alanlarındaki bilginizin olduğunu teyit eder. Bu sertifikaya başvurabilmeniz için 7-9 yıllık güvenlik deneyimine ve 3 yıllık bir süre güvenlik fonksiyonunun yönetiminde sorumlu olmanız gerekmektedir.

Professional Certified Investigator (PCIⓇ)


Profesyonel Sertifikalı Araştırmacı (PCI) programı, sahip olan kişinin olay yönetimi, kanıt toplama, rapor hazırlama ve bulguları kanıtlama konularında bilgi ve deneyimi olduğunu gösterir. Minimum lise diploması veya GED sınavını geçmiş olması ve 2 yıllık olay yönetimi ile 5 yıllık soruşturma deneyiminin olması gerekmektedir.

 

 

 

Physical Security Professional (PSPⓇ)


Fiziksel Güvenlik Profesyoneli (PSP) programı, sahip olan kişinin fiziksel güvenlik değerlendirmesi uygulaması, dizaynı ve fiziksel güvenlik sistemlerinin entegrasyonu ve güvenlik tedbirlerinin uygulaması konularında bilgi ve deneyimi olduğunu gösterir. Minimum lise diploması veya GED sınavını geçmiş olması veya önlisans diploması VE 6 yıl fiziksel güvenlik alanında deneyimi VEYA lisans diploması veya üstü VE 4 yıl fiziksel güvenlik alanında deneyimi olması gerekmektedir.

Associate Protection Professional (APP)


Başlangıç Seviyesi Koruma Profesyoneli (APP) programı, güvenlik müdürlerinin kariyer merdivenindeki ilk "basamak" olarak düzenlenmiştir. Bu program henüz 1-4 yıllık güvenlik yönetimi deneyimine ve uygulamalarına sahip ve güvenlik yönetimi temelleri, iş operasyonları, risk yönetimi ve müdahale yönetimi konularında bilgisi olan kişiler içindir. *APP sertifika programı ASIS Foundation tarafından bursla desteklenmektedir.

1

cpp.png
pci.png
psp.png
APP.png
bottom of page